Skip to content
Menu
cloud-bloem

Babies & dreumesen

De baby/dreumes groep biedt opvang aan kinderen van 6 weken – 2 jaar en 3 maanden (voor de overgang naar de peutergroep wordt naast de leeftijd ook naar de ontwikkeling gekeken).
Per 4 kinderen (tot 2 jaar) is één pedagogissch medewerker aanwezig. En als er baby’s (tot 1 jaar) zijn, dan is er één pedagogisch medewerker per drie kinderen.

De baby opvang

De baby groeit hard en maakt in het eerste levensjaar een hele grote ontwikkeling door. In de baby opvang sluiten we aan op deze behoeft tot groei en ontwikkeling van de baby’s.  Dit gebeurt in combinatie van het bieden van veiligheid en uitdaging kan de baby groeien.  De balans hiervan is het beste ontwikkelingsklimaat.  We observeren zorgvuldig, sluiten aan op de baby, en scheppen vervolgens in dit klimaat van veiligheid en uitdaging de mogelijkheid dat ze het volgende stapje in de ontwikkeling, hoe klein ook, kunnen maken.

Inzichten over de opvang van baby’s

In onze babyopvang zijn wetenschappelijke inzichten over wat jonge kinderen voor hun (hersen)ontwikkeling nodig hebben heel concreet vertaald naar de inrichting en de werkwijze.

Aantal vaste gezichten

Binnen het team zijn er maximaal drie vaste gezichten die met de baby’s werken.  De kinderen leren de vaste gezichten kennen. Zo is er veel aandacht voor de emotionele veiligheid, geborgenheid en de zorg en ontwikkeling van de baby.

Beschikbaarheid

Wij creëren rust voor de baby’s door beschikbaar en in de buurt te zijn van de baby’s. Wij voorzien in de behoefte van baby’s aan fysiek contact. Zo knuffelen wij bijvoorbeeld veel met baby’s zodat zij voelen wie wij zijn en laten we weten dat zij er mogen zijn. Ook doen we spelletjes waarbij de baby zijn lichaam beweegt en daardoor ontdekt en groeit. 

Voeding en ritme

Wij hanteren geen standaard dagschema maar wij volgen ieder kind in zijn unieke ritme. Wij kijken goed naar de signalen die baby’s geven als ze behoefte hebben aan voeding. Heeft een baby honger, dan bieden wij voeding aan. En heeft een baby genoeg gegeten, dan respecteren wij dit.
Baby’s tot een jaar krijgen bij ons een warme maaltijd.

Als baby’s moe zijn, dan pikken wij het signaal op en laten wij ze slapen.
De kleinste baby’s slapen in wiegjes, in de ruimte naast de grote groepsruimte, ze zijn constant onder toezicht, waardoor wij goed kunnen reageren op de korte hazenslaapjes van kleine kinderen.

Baby vriendelijke inrichting

De groep heeft grote babybox, met een warm kleed en grote speelmatten waar de kinderen veilig kunnen liggen en ruimte hebben voor het rollen, kruipen en beginnend lopen.   Zo zijn ze veilig voor de andere kinderen en zo zijn er geen belemmeringen voor de motorische ontwikkeling. En onze pedagogisch medewerkers hebben daarbij genoeg ruimte om bij de baby’s te zitten, te liggen en samen te spelen.

Dreumes

Zo rond of vlak na de leeftijd van 1 jaar noemen we een kind een dreumes, aan de ontwikkeling zien we dat het kind geen baby meer is. De opvang . met begeleiding en aanbod, sluit aan op wat deze oudere kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling.  
Het blijft belangrijk dat het kind zich zo veilig voelt dat het uitdagingen op kan oppakken. Heel opvallend in de ontwikkeling zijn natuurlijk de motorische, taal en sociaal emotionele ontwikkeling. Een kind leert lopen en kan zelf bepalen waar hij staat of gaat, kan op onderzoek uitgaan. Een kind leert zich uit te drukken in woorden en kan zijn wil kenbaar maken.

Dagritme en activiteiten

Dreumesen krijgen al meer dagritme aangeboden. Rond 9 uur starten we de dag in de kring en kijken we wie er die dag aanwezig zijn.  Natuurlijk zitten de baby’s die wakker zijn hierbij. We zingen dan liedjes en daarna volgt een kort verhaaltje. Er wordt al vaker samen gegeten en gedronken en rond half 10 gaan de kinderen aan tafel om iets te drinken en fruit te eten. In de ochtend doen we een korte activiteit met de kinderen, een knutselwerkje, een (beweeg)spelletje. Daarna worden alle kinderen verschoond en gaan de kinderen die twee keer slapen naar bed.
Tegen half 12 gaan we aan tafel om brood te eten. Na het eten gaan de kinderen die één keer slapen naar bed.
’s Middags rond half drie gaan we weer aan tafel om te drinken en wat te eten. Daarna worden de kinderen die twee keer slapen weer naar bed gebracht.
Om half 5 gaan de kinderen aan tafel voor een cracker.

Activiteiten en de ruimte

Omdat we in deze groep een eenvoudige versie van het VVE thema volgen, zien we Puk, de woordenboom en een themahoek terug in de ruimte. Actief oefenen we woorden met de kinderen, door de verhaaltjes, liedjes en de gesprekjes die we voren. 
Verder geeft de ruimte van de baby/dreumes groep veel mogelijkheden om te klimmen, te rennen en lekker te spelen. Er is een mix van vrij spel en activiteiten aanbod. Er wordt vaak geknutseld. Met mooi weer gaan we altijd naar buiten. We hebben een mooi buitenterrein en een heerlijk grote wandelwagen.

Buitenterrein

Het buitenterrein wordt gedeeld met de peutergroep. Er is ruime keuze in rijdend materiaal, driewielers, fietsen steppen enz. Daarnaast is er een zandbak, kan er in de zomer met water worden gespeeld.

flower