Skip to content
Menu
cloud-blauw

Buitenschoolse opvang

Bij ons is de mogelijkheid om kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar voor school, tussen de middag (bij genoeg aanmeldingen), na school, tijdens schoolvakanties en op de schoolvrije dagen op te vangen.
Er zijn 2 locaties waar buitenschoolse opvang wordt aangeboden.

BSO De Droom

BSO De Droom is gevestigd op dezelfde locatie als kinderdagverblijf Het Paradijsje, namelijk aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 419.

BSO De Hemel

BSO De Hemel is gevestigd op IBS Al Qalam aan de Calslaan 99 te Gouda.
De openingstijden van de BSO sluiten goed aan op de schooltijden van uw kind(eren). Wij hebben een prettige en veilige omgeving gecreëerd zodat de kinderen zich altijd thuis zullen voelen.

Na een schooldag is het juist de bedoeling dat kinderen zich kunnen ontspannen. Het programma van de opvang is hierop afgestemd. Bij binnenkomst bieden we onder genot van een hapje en een drankje een luisterend oor naar de verhalen van de kinderen. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten Ook tijdens schoolvakanties of studiedagen is het de bedoeling dat de kinderen zich kunnen ontspannen en lekker kunnen spelen.

De kinderen krijgen op vaste momenten iets te eten en te drinken. Tijdens de vakanties werken we met thema’s. Dagelijks vinden er binnen- of buiten activiteiten plaats. Ieder kind mag hier natuurlijk aan mee doen. Ook vinden wij het erg belangrijk om de kinderen te betrekken bij het bedenken van de thema’s. Communicatie is bij ons erg belangrijk. Er vindt altijd een overdracht plaats tussen de pedagogische medewerkers en de ouders op de locaties. Via nieuwsbrieven, ouderavonden, oudergesprekken en de oudercommissie blijven wij in contact met u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Beleidsplan buitenschoolse opvang

bloem-bl