Skip to content
Menu
cloud-kever

Kinderopvang

Opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak.
Wanneer de zorg voor kinderen gecombineerd wordt met een baan of andere maatschappelijke activiteiten, biedt professionele kinderopvang een goede aanvulling op de opvoeding thuis.

Dit bieden we aan! 

Onze pedagogisch medewerkers hebben hierbij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak.  Kinderen worden daarbij geaccepteerd, zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden. 

Het Paradijsje is een kleinschalig kinderdagverblijf, dat opvang biedt aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in twee groepen: een baby/dreumes groep en een peutergroep. De opvang en de activiteiten op deze groepen is afgestemd op wat de kinderen voor hun leeftijd nodig hebben.

Ons pedagogisch doel is dat kinderen in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. 
Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid enerzijds en uitdaging anderzijds kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. 

Op ons kinderdagverblijf staat spelend leren en het groepsproces centraal!
Wat ouders ook kiezen, in de kinderopvang ontwikkelen jonge kinderen zich onder professionele begeleiding spelenderwijs, samen met leeftijdsgenootjes.
In een inspirerende en gestructureerde omgeving doen ze veel sociale ervaringen en vaardigheden op. Zoals vriendschappen aan gaan, samen spelen en samen delen, rekening houden met elkaar en kennismaken met verschillende normen en waarden.
Dit bevordert de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Ook beweging, buiten spelen en creativiteit spelen een belangrijke rol. Een kind ontwikkelt zich stap voor stap. Onze dagopvang  heeft een breed aanbod van activiteiten die goed aansluiten op de verschillende ontwikkelingsfases van het kind.

Wij stellen daarom eisen aan vakbekwaamheid van de leidsters, de indeling en inrichting van de opvangruimte. Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen voor gezondheid, hygiëne en veiligheid.

 pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf februari 2024

flower