Skip to content
Menu
cloud-bloem

Samenwerken met ouders

Kinderopvang doen we samen met de ouders. We zijn er ons van bewust dat de ouders het liefste wat ze hebben aan ons toevertrouwen en dat we daarmee een gemeenschappelijk belang krijgen in de zorg voor hun kind. Ouders en kinderopvang werken samen aan optimale groei en ontwikkeling van de kinderen!

De betrokkenheid van de ouders geven we op drie niveaus vorm.

Op kindniveau:

Op het niveau van het kind hebben we de dagelijkse haal- en brenggesprekken voor het uitwisselen van gewone en bijzondere dingen over het kind. Voor meer bijzondere gesprekken en voor het volgen van de ontwikkeling heeft uw kind een mentor toegewezen gekregen. De mentor plant in de dagopvang twee keer per jaar een oudergesprek.
In de buitenschoolse opvang vinden twee keer per jaar gesprekken met de kinderen plaats. Een oudergesprek vindt plaats als de ouder of de mentor dat wenst.

Op groepsniveau

De ouders van de peutergroep ontvangen elke dag een whatsapp waarin een kort verslagje van de dag met een paar foto’s zodat de ouders makkelijker met de kinderen na kunnen praten over de dag.
Eén keer in de zes weken ontvangen de ouders van de peutergroep een themabrief, waarin suggesties worden gedaan voor activiteiten en liedjes rondom het thema dat speelt.
Een keer in de zes weken vindt op de peutergroep van het dagverblijf een thema-afsluiting plaats waarvoor de ouders worden uitgenodigd.

Op organisatieniveau

Zowel in het dagverblijf als in de bso vindt één keer per jaar een ouderavond plaats.

De organisatie heeft een ouderraad geïnstalleerd die de belangen van de ouders behartigt bij de directie.

Vragen? 

Voor vragen over uw kind, over de groep of over de organisatie kunnen ouders altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of de directie.

Oudercommissie

Hier leest u meer over de ouder commissie.

 

flower