Skip to content
Menu
cloud-bloem

Wie zijn we?

Kinderdagverblijf Het Paradijsje, B.S.O de Droom en B.S.O de Hemel horen bij elkaar en staan onder dezelfde directie. 
Wij bieden verschillende opvangmogelijkheden aan kinderen tussen de 0 en 13 jaar. 

Kinderdagverblijf Het Paradijsje en B.S.O. de Droom en B.S.O. de Hemel staan voor: 
Ieder kind is uniek en ieder kind kan zich maximaal ontplooien. Dit doen we door een thuissituatie voor elk kind te creëren Wanneer er een evenwicht bestaat tussen de thuissituatie en de situatie waarin een kind opgevangen wordt, haal je het maximale uit ieder kind. Hierbij vinden we het belangrijk om de lijnen kort te houden met de ouders of verzorgers van het kind. Zo kunnen we een veilig en fijn plek voor ieder kind bieden!
Ons motto is dan ook: ieder kind is uniek!
In onze opvang zijn alle kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers welkom. De opvang is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. 

 

Verantwoorde opvang 

Kinderdagverblijf het Paradijsje beschikt over een getalenteerd jong team van zeven pedagogisch medewerkers, een coach en twee directieleden.
Alle medewerkers vinden het geweldig om met de kinderen bezig te zijn, een individuele band met de kinderen op te bouwen en de kinderen te begeleiden in hun groei en ontwikkeling. 
Alle medewerkers zijn uiteraard voldoende gekwalificeerd en voldoen aan de wettelijke eisen. 
De medewerkers zijn in bezit van een EHBO diploma en een VOG.
Ze hebben een taalniveau op minimaal 3F. 
Vijf medewerkers hebben een training “Werken met baby’s”gevolgd. 
Daarnaast hebben zeven medewerkers een VVE kwalificatie.
Er is altijd een BHV’er werkzaam op locatie.

Permanente scholing vinden we ook erg belangrijk, zodat alle medewerkers in een veilige omgeving pedagogisch verantwoord met kinderen omgaan en zich steeds verder bekwamen. 

Bij ziekte of vrije dagen van de pedagogische medewerkers werken wij zoveel mogelijk met vaste oproepkrachten. We vinden het belangrijk dat diensten overgenomen worden van elkaar, zodat er altijd vaste gezichten aanwezig zijn. Dit creëert rust en veiligheid voor uw kind(eren).

Daarnaast is het Paradijsje een erkende leerplek en worden per jaar enkele stagiaires begeleid onder weg naar hun diploma. 

 

flower